เสนอปรับหลักสูตรครู @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

เสนอปรับหลักสูตรครูอีกครั้ง  พัฒนาการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมครอบครัวชุมชน สำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ครูในแต่ละระดับผู้เรียนควรต้องมีคุณลักษณะต่างกัน  ตามลักษณะผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

สำหรับในปฐมวัย ประถมศึกษาแล้ว ครูควรมีทักษะ ลักษณะที่หลากหลายบูรณาการได้ดี  โดยเฉพาะ บุคลิกการสอน เทคนิคถ่ายทอด จิตวิทยาผู้เรียน  ทักษะทางดนตรี ศิลปะ การวิจัย  ภาษาที่สองอังกฤษ เห็นว่าครูกลุ่มนี้ ควรเรียนหลักสูตร 5 ปี ที่สำคัญเอาคนที่จะมาเป็นครู สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู   ที่ผ่านมาการจัดหลักสูตรครู 5 ปี  ไม่ได้กำหนดคุณลักษณะ ของครู 5 ปี จึงมองและคิดว่ามหาวิทยาลัย กับ คุรุสภา มีกำหนด คุณลักษณะ ครู 5 ปี ไม่ตรงกัน ผลครู 5ปี ก็ต่างจากครูแบบเดิมราว 30%

คนเรียนครูสมัยก่อน ชนบท ถูกปลูกฝัง วัฒนธรรม ให้รักสังคม  ครูช่วงนั้นจึงทำงานแบบทุ่มเทเสียสละ  น่าจะผลิตครู 5 ปี ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และกำหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนและจำเป็นกับผู้เรียน ความสามารถ 1)วิชาเอก2)การวิจัย 3)การใช้คอมพิวเตอร์สิ่งพิมพ์ 4)สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 5)จิตวิทยามนุษย์สังคม 6)ทักษะดนตรี 1 อย่าง ทักษะละครการแสดง ล้วนเป็นเครื่องมือที่ครูต้องใช้ทุกวัน ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา  

ปัญหาเด็กหนีเรียน ออกกลางคัน มากขึ้น  สาเหตุที่มากคือ ครูขาดระบบช่วยเหลือผู้เรียน คือ วิชา พัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาพัฒนาคนและสังคม คนเรียนครูไม่ได้ผ่านหลักสูตรนี้ที่ดี  และครูบางท่านยังมีปัญหาตนเองไม่ต่างจากผู้เรียน  ผู้บริหารไม่สามารถช่วยครูให้บรรลุการสอน และช่วยผู้เรียน  มีแต่สั่งการ  บางทีก็มีแต่แผนนั่นเอง ความเข้าถึงการศึกษา ชุมชนที่เขารับรู้และเข้าทีมงานกับโรงเรียน ทั้งโดยตรงโดยอ้อม  เขาเห็นคุณลักษณะของครู นานหลายปีและกระจายไปทั้งชุมชนอย่างรวดเร็ว  จนเขามีระดับความเชื่อมั่นต่อครูแต่ละท่าน  เช่นตอนนี้คือช่วงการย้าย  ผู้บริหารมีกระแสสังคม  ไม่เอาไม่ยอมรับผู้บริหารที่ขอย้ายเข้ามาในโรงเรียน   ถ้าประเมินดูแล้วชุมชนฉลาดมากพอ และน่าจะทำได้ดีกว่า   ระบบเดิมมีข้อดีคือถ้าบริหารได้ไม่ผ่านก็ปรับปรุง  เหมือนสมัยผมเรียนมัธยม โรงเรียน ชุมชน ให้นักเรียนร่วมประเมินครู ในการสอนและบุคลิกภาพ  ไม่ผ่านสามครั้ง ครูจะไม่มีนักเรียนเข้าเรียนด้วย   ประชาธิปไตยต้องเริ่มจากครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน   กระแสสังคม  การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตอนนี้ไปได้ดีมาก  ถ้าจะให้มีผลดีมากกับเด็กด้านสังคมสิ่งแวดล้อม  คือรัฐบาล ให้ชุมชน ประชาคม ออกกฎระเบียบชุมชน   ใช้เองอย่างชัดเจน  ผมคิดว่า รัฐบาลจะได้คะแนนนิยม ตั้งแต่เด็กมัธยม อย่างคับคั่ง  ไม่มีช่วงไหนที่ทำมาก่อน และทำอย่างเป็นรูปธรรม  

การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม จะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ICER ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมกระทู้ร้องเรียนสินค้าและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น
 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย ICER จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ และแอบพลิเคชั่นในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง ICER จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในลักษณะที่จะสามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาท ของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม