การส่งผลงานขอวิทยฐานะ @สัญญานนท์

เพราะวัดผลงานจากเรียงความในกระดาษไม่ได้วัดที่เด็กอย่างแท้จริง คุณภาพการศึกษาของชาติจึงเป็นแบบนี้ มีเรื่องจริงจะเล่าให้ฟัง มี ผอ.ร.ร.ท่านหนึ่งเดิมท่านเป็น ผช.หน.ปอ.เมื่อคราวปฏิรูปในปี ๔๖ ลงมาเป็น ผอ.ร.ร.คุณภาพการเรียนของนักเรียนถือว่าดีมากโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์คะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทุกชั้น มีผลการแข่งคณิตศาสตร์ได้รางวัลชนะเลิศในระดับเขตหลายรายการ แม้แต่โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงก็สู้ไม่ได้ ในด้านอาคารสถานที่ก็เป็นระเบียบสวยงามใครไปเยี่ยมก็ชื่นชม เมื่อถึงเวลาที่จะส่งผลงานขอวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษก็เขียนบอกไปตามประสาตามที่เป็นจริง 

ส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งคุณภาพการศึกษาและการจัดการโดยรวมสู้โรงเรียนแรกไม่เลย ๒ โรงเรียนนี้ส่งเรื่องขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในรอบเดียวกัน เมื่อผลออกมาปรากฏว่าโรงเรียนแรกที่คุณภาพดีกว่าตก ส่วนโรงเรียนหลังผ่าน  สงสัยมากว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อมีโอกาสได้ดูเอกสารที่เสนอขอของทั้ง ๒ โรง และซักถามข้อมูลจึงถึงบางอ้อ เขาประกวดเรียงความ โรงเรียนที่ผ่านบังเอิญมีครูที่จบป.โทมาใหม่ๆและเก่งมาก ช่วยเรียบเรียงและตกแต่งข้อมูลให้ ส่วนโรงเรียนที่ไม่ผ่าน ผอ.เรียบเรียงเอง ซึ่งก็ว่าดีที่สุดแล้วครับ ทั้งประเทศนี้คงเป็นแบบนี้มาก ครูที่ตั้งใจสอนไม่มีวิทยฐานะ ส่วนครูที่ตั้งใจทำผลงานไม่ค่อยทุ่มเทกับการสอนกลับมีวิทยฐานะ ไม่เป็นธรรม

                      27 เมษายน 2561

การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม จะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ICER ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมกระทู้ร้องเรียนสินค้าและบริการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกที่ยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น
 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย ICER จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์ และแอบพลิเคชั่นในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง ICER จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ในลักษณะที่จะสามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกา และมารยาท ของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม