หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

ป้ายกำกับ “อาชีวศึกษา”

กลับไปดูทั้งหมด
1122 0

อาชีวศึกษา @Anupong

ตอนนี้มีหน่วยใดบ้างที่ไม่ผลิตนักศึกษา ปวช. หน่วยงานไหนๆ ก็อ้างว่าผลิต ปวช. เพราะงบอุดหนุนรายหัว ไม่ใช่เพราะเรื่องการสร้างผู้เรียนสายอาชีพ

กลุ่มอาชีวศึกษา
149 0

ปฏิรูปการศึกษา 4.0 @ดร.ไพโรจน์

การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่ง และในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐแบบเอกชนจะสามารถเร่งได้ทันการ กับ 4.0 

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
138 0

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา V-NET @Anupong

เด็กที่มาเรียนวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ถนัดวิชาการ แต่เมื่อลงมือทำ ก็สามารถทำได้ แล้วเด็กก็มีความภาคภูมิใจ แต่พอเข้าทดสอบ V-NET ออกมาตกกันหมด ความภาคภูมิใจ หายหมดเลย กลายเป็นเด็กโง่ในสายตาครู

กลุ่มอาชีวศึกษา