หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

ป้ายกำกับ “การศึกษาเอกชน”

กลับไปดูทั้งหมด
27 0

โรงเรียนเอกชน @Anupong

อยากเห็นความเสมอภาค เท่าเทียบ ตรวจทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มการศึกษาเอกชน
18 0

โรงเรียนเอกชน @maetha

โรงเรียนเอกชนกว่าจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านเอกสารของนักเรียน จำนวนนักเรียน รวมถึงความจุ จะต้องเป็นไปตามใบรับอนุญาตฯ จะรับเกินไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่คนเดียว 

กลุ่มการศึกษาเอกชน
30 0

ปฏิรูปการศึกษา 4.0 @ดร.ไพโรจน์

การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่ง และในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐแบบเอกชนจะสามารถเร่งได้ทันการ กับ 4.0 

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
24 0

ครูโรงเรียนเอกชน @Anupong

ทุกวันนี้ ครูของรัฐที่รับนั้น ได้จากโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ผลิตให้ ผ่านการหล่อหลอมอย่างเข้มข้น

กลุ่มอาชีวศึกษา