หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

ป้ายกำกับ “ครู อาจารย์”

กลับไปดูทั้งหมด
63 0

การพัฒนาครู @ประยูร ธีระพงษ์

มีผู้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ ผมกลับเห็นว่าการเรียนครูในมหาวิทยาลัยมา ๔-๕ ปี เป็นการพัฒนาอย่างเพียงพอแล้ว 

กลุ่มโครงสร้าง
25 0

ครูคืนถิ่น @ดร.พรศักดิ์ จินา

ครูคืนถิ่นที่ทางอุดมศึกษาคิดมา ได้คนเก่งๆทั้งนั้นต่อไปอนาคตคงจะดีขึ้น   ควรคัดตำแหน่งอื่นๆด้วย อย่าให้การเมืองคัด

กลุ่มโครงสร้าง
33 0

การพัฒนาครู @ชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

การพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ โครงสร้าง นโยบาย ผู้บริหารเป็นอย่างไร ครูไม่เข้าใจ ก็เกิดความสำเร็จยาก

กลุ่มโครงสร้าง
22 0

การส่งผลงานขอวิทยฐานะ @สัญญานนท์

ครูที่ตั้งใจสอนไม่มีวิทยฐานะ ส่วนครูที่ตั้งใจทำผลงานไม่ค่อยทุ่มเทกับการสอนกลับมีวิทยฐานะ ไม่เป็นธรรม

กลุ่มโครงสร้าง
24 0

ครูโรงเรียนเอกชน @Anupong

ทุกวันนี้ ครูของรัฐที่รับนั้น ได้จากโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ผลิตให้ ผ่านการหล่อหลอมอย่างเข้มข้น

กลุ่มอาชีวศึกษา
27 0

พลิกคุณภาพ พลิกกระบวนการเรียนรู้ @Dr.Pornsak Jina

พลิกคุณภาพ  ต้องพลิกกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนรู้  ที่ต้องยึดถือว่าผู้เรียนทุกคนพัฒนาได้  ผู้เรียนสำคัญและพัฒนาตามศักยภาพ  เพื่อความเจริญงอกงานตามวัย   ครูต้องทุ่มเทอย่างจริงจังบนการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงใจ

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
23 0

เสนอปรับหลักสูตรครู @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

เสนอปรับหลักสูตรครูอีกครั้ง  พัฒนาการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมครอบครัวชุมชน สำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ครูในแต่ละระดับผู้เรียนควรต้องมีคุณลักษณะต่างกัน  ตามลักษณะผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มอาชีวศึกษา
25 0

ปฎิรูปประเทศต้องแข็งแรง @ดร.ไพโรจน์ อักษรสือ

ขอเป็นกำลังใจ ปฏิรูปประเทศต้องแข็งแรงไม่แผ่ว เร่งประชุมอย่าฟังเสียงหลอกล่อให้ตกหลุมพรางใดๆ ขอเสนอความคิดเห็นดังนี้

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา