หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

2 0

วัดหรือโรงเรียน ทางเลือกการศึกษาปฐมวัย @sunyonoi

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเชียงใหม่ ฝากเสนอความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาควรให้สิทธิและโอกาสแก่เด็กทุกคนตาม พ.ร.บ.ในการเลือกและเรียนในโรงเรียนหรือวัดหรือที่เหมาะสม

ห้องไลน์ เชียงใหม่
3 0

การปฏิรูปให้โรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคล : นายพีรภัทร

ควรให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ไม่ควรมีหน่วยเหนือมาควบคุมการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
3 0

การศึกษาไทย @ชาตรี ดีทองหลาง

ถึงศธ.คิดได้ไม่ใช่ยาก ที่ลำบากคือทำตามเหตุผล พอจะทำบางทีต้องวกวน ทำกับคนส่วนมากยุ่งยากใจ บางเรื่องขัดไปหมดข้อกฎหมาย ถึงคิดได้ก็ต้องทำตามเงื่อนไข มันยุ่งยากมากยิ่งกว่าสิ่งใด  ... 

กลุ่มครูอาจารย์
3 0

ความเป็นไปของไทยกับญี่ปุ่น @พีรวัฒน์

10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก ... 
การปลูกฝังลักษณะนิสัยต้องเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้าเรียน เหมือนที่เคยนำเสนอแนวที่มีบางแห่งเคยทำมาสำเร็จ คือโครงการวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง แต่จะอยู่ที่ว่าทำแล้วมีความยั่งยืนหรือไม่เท่านั้นเอง

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

พลิกคุณภาพ พลิกกระบวนการเรียนรู้ @Dr.Pornsak Jina

พลิกคุณภาพ  ต้องพลิกกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนรู้  ที่ต้องยึดถือว่าผู้เรียนทุกคนพัฒนาได้  ผู้เรียนสำคัญและพัฒนาตามศักยภาพ  เพื่อความเจริญงอกงานตามวัย   ครูต้องทุ่มเทอย่างจริงจังบนการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงใจ

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
4 0

เสนอปรับหลักสูตรครู @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

เสนอปรับหลักสูตรครูอีกครั้ง  พัฒนาการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมครอบครัวชุมชน สำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ครูในแต่ละระดับผู้เรียนควรต้องมีคุณลักษณะต่างกัน  ตามลักษณะผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มอาชีวศึกษา
5 0

การกระจายอำนาจให้โรงเรียน @sawian

ความจริงแล้วประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูอยู่ด้วยกันไม่ได้  การแยกกระทรวงอีกครั้งมิใช่ทางออก การกระจายอำนาจให้โรงเรียนคือจุดหมายปลายทางของการศึกษา

กลุ่มอุดมศึกษา
32 0

ศธจ. และ กศจ. @ธนชน มุทาพร

ในฐานะชมรม ผอ.สพท.แห่งประเทศไทยผมไม่ปฏิเสธเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรม และเป็นธรรมาภิบาลของ กศจ.เกือบทุก กศจ. ที่สามารถสร้างความสุขให้กับครูเรื่องโยกย้ายที่ไร้การทุจริต(แต่อาจมีแอบกันอยู่บ้าง) สิ่งที่ผมสะท้อนไปนั้น อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ เพราะชมรมมิได้เสนอให้ยกเลิก กศจ.  หรือ ศธจ.

กลุ่มโครงสร้าง
6 0

โรงเรียนนิติบุคคล @พูนศักดิ์ พระรัตภูมี

ระวัง ร.ร.นิติบุคคล จะเป็นนิติบุคคลชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่ สอง สาม จะมีการเรียกร้องไม่สิ้นสุด อยากให้ทำเหมือน ร.ร.มหิดลฯ ทั้งหมด ผอ.ร.ร.ไม่ต้องกระเสือกกระสน หางบพัฒนา ร.ร.เพราะปัจจุบันให้เงินเขาไปร้อยบาท จะเอาคุณภาพร้อย คนไม่ทำจะไม่รู้ เพราะสนามรบที่แท้จริง คือ ร.ร. จะแพ้ชนะกัน อยู่ที่ ร.ร.

กลุ่มโครงสร้าง
9 0

การปฎิรูปกระทรวงศึกษาธิการสู่ภูมิภาค @ประเทือง

ใคร่ขออนุญาต เสนอความคิดเห็นต่อ กอปศ.ในเรื่องการปฎิรูปกระทรวงศึกษาธิการสู่ภูมิภาค เพื่อ กอปศ.ได้รับฟังความคิดเห็นจากหลากหลาย ถ้วนทั่วทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ไม่พวกมากลากไป หรือกลุ่มกดดัน ต่างๆ อาจทำให้ผิดเพี้ยนเบี้ยวได้...ข้อเสนอแม้แต่เสียงเดียวแต่เป็นข้อเท็จจริง ก็ควรนำไปเป็นแนวทางได้ ขอเสนอดังนี้นะครับ ...

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

การศึกษาช่วยแก้การเมือง @วินัย

การศึกษาเท่านั้นที่ช่วยแก้การเมืองไปในทิศทางที่ดีงาม ถ้าคนเราฉลาดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์ได้ ก็ไม่ถูกชักนำไปสู่ด้านที่คนชักนำต้องการ กอปศ. คงคิดถึงประเด็นนี้นะคงไม่อยากให้เกิดวงจรแบบที่เกิดขึ้นในอดีต ถ้าเกิดผู้มีอำนาจมีรถถังเอาไม่อยู่แน่ๆ จึงเร่งปฎิรูปการศึกษา

ห้องไลน์ เชียงใหม่
7 0

ปฎิรูปประเทศต้องแข็งแรง @ดร.ไพโรจน์ อักษรสือ

ขอเป็นกำลังใจ ปฏิรูปประเทศต้องแข็งแรงไม่แผ่ว เร่งประชุมอย่าฟังเสียงหลอกล่อให้ตกหลุมพรางใดๆ ขอเสนอความคิดเห็นดังนี้

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา