หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

30 0

โรงเรียนยอดนิยม @ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ

ความเจริญอยู่ที่ไหน. คนก็หลั่งไหลไปอยู่ที่นั่น อยากให้คนไหลไปก็ต้องกระจายความเจริญไปยังที่นั่น  โรงเรียนดังไม่ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้เขาหรอกแต่ออกระเบียบกฎหมายให้เขายืนได้ด้วยตนเอง 

กลุ่มโครงสร้าง
9 0

โรงเรียนยอดนิยมงดรับ ม.1 @Patchrapha ☘

แนวคิดโรงเรียนยอดนิยมในเมือง งดรับ ม.1 จัดการศึกษาเฉพาะ ม.ปลาย น่าจะแก้ปัญหาเด็ก ม.ต้น จากต่างอำเภอไหลเข้าเมือง ต้องเดินทางไกลไปอยู่หอ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงได้

กลุ่มโครงสร้าง
13 0

ปรับหลักสูตรใหม่ @Witaya

เสนอว่าควรปรับหลักสูตรใหม่ให้เรียนครึ่งวัน ปฏิบัติครึ่งวันโดยลงภาคสนามจริง

กลุ่มโครงสร้าง
52 0

การพัฒนาครู @ประยูร ธีระพงษ์

มีผู้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ ผมกลับเห็นว่าการเรียนครูในมหาวิทยาลัยมา ๔-๕ ปี เป็นการพัฒนาอย่างเพียงพอแล้ว 

กลุ่มโครงสร้าง
14 0

ครูคืนถิ่น @ดร.พรศักดิ์ จินา

ครูคืนถิ่นที่ทางอุดมศึกษาคิดมา ได้คนเก่งๆทั้งนั้นต่อไปอนาคตคงจะดีขึ้น   ควรคัดตำแหน่งอื่นๆด้วย อย่าให้การเมืองคัด

กลุ่มโครงสร้าง
19 0

การพัฒนาครู @ชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

การพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ โครงสร้าง นโยบาย ผู้บริหารเป็นอย่างไร ครูไม่เข้าใจ ก็เกิดความสำเร็จยาก

กลุ่มโครงสร้าง
10 0

ปัญหาเด็กติดศูนย์ @anupong

ปัญหาเด็กติดศูนย์เคยแก้ปัญหาโดยตั้งสมมติฐานว่าเด็กจำสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ เลยทำข้อสอบไม่ผ่าน เลยเปลี่ยนการวัดผลจากการทำข้อสอบเป็นให้ทำงาน ส่งชิ้นงานแทน ผลที่ได้กลับมาคือเด็กกลับไม่ส่งงาน จากเด็กติด 0 กลายเป็นเด็กติด ร

กลุ่มโครงสร้าง
13 0

โรงเรียนเอกชน @Anupong

อยากเห็นความเสมอภาค เท่าเทียบ ตรวจทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มการศึกษาเอกชน
9 0

โรงเรียนเอกชน @maetha

โรงเรียนเอกชนกว่าจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านเอกสารของนักเรียน จำนวนนักเรียน รวมถึงความจุ จะต้องเป็นไปตามใบรับอนุญาตฯ จะรับเกินไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่คนเดียว 

กลุ่มการศึกษาเอกชน
12 0

ปฏิรูปการศึกษา @ผอ.ยูร อบจ.สุราษฎร์

เรื่องถ่ายโอน ผมเห็นหลายจังหวัด ท้องถิ่นพร้อมจะรับโอน แต่เขตพื้นที่หรือสพฐ.ไม่ยอม ทั้งที่ ร.ร.มีเด็กน้อยมาก ครูก็ขาด ความคุ้มค่ากับทรัพยากร รวมทั้งอาคารสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่าเยอะแยะ เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลก็ต้องพูดความจริง และต้องรีบแก้ไข ไม่เช่นนั้นการศึกษายังใช้งบที่สูญเปล่า ไม่คุ้มค่า

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
15 0

ปัญหาค่านิยมเยาวชนไทย @Chalermchai Boonyale

ปัญหาค่านิยมที่น่าเป็นห่วงของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กไทย ชอบสบาย อยากรวยง่าย รวยมากและรวยเร็ว

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
16 0

ปฏิรูปการศึกษาโดยทุกภาคส่วน @ดร.ไพโรจน์

รัฐต้องถอยออกมาให้ทุกภาคส่วนทำการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้วิธีอบรมบ่มนิสัยและให้การศึกษาลูกหลานดีกว่าเดิม

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
994 0

อาชีวศึกษา @Anupong

ตอนนี้มีหน่วยใดบ้างที่ไม่ผลิตนักศึกษา ปวช. หน่วยงานไหนๆ ก็อ้างว่าผลิต ปวช. เพราะงบอุดหนุนรายหัว ไม่ใช่เพราะเรื่องการสร้างผู้เรียนสายอาชีพ

กลุ่มอาชีวศึกษา
76 0

ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

อย่ายึดมั่นถือมั่น คิดทำที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและประเทศชาติ แล้วปฏิรูปโครงสร้างจะสำเร็จครับ การศึกษาแบบตามอัธยาศัยจะเป็นดาวรุ่งในอนาคต

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

ปฏิรูปโครงสร้าง @พีรวัฒน์

ถ้าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ควรเพิ่มหน่วยงานหรือเคลื่อนย้ายบุคลากร เพราะจะมีผลกระทบหากมีการปฏิรูปเคลื่อนย้ายกันในภายหลัง

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

ครอบครัวกับการศึกษา@ดร.ไพโรจน์

ไม่ต้องรอให้โครงสร้างออกครับ รัฐต้องมีมาตรการให้ถือว่าครอบครัวต้องอบรมบ่มนิสัยให้ความรักความเมตตากรุณาอันอบอุ่นแก่เด็กลูกหลานอย่างดีและต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญทุกด้านให้แก่ประเทศชาติอย่างดี สมกับวิสัยทัศน์ประเทศที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไปครับ

กลุ่มโครงสร้าง
12 0

การปฏิรูปโครงสร้าง @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การยุบรวม ประถมฯมัธยมฯและศึกษาธิการมารวมกัน เป็นเขตพื้นที่ฯ เป็นการศึกษาขึ้นพื้นฐาน คนแต่ละกลุ่มมีอัตตา ยึดติดกับ กรม กอง สำนักงานและสถานศึกษาในสังกัดตน เกิดความแตกแยกในองค์กร ใครกล้าพูดความจริงบ้าง ว่านี่คือความจริง

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
10 0

การสอบ @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การสอบบางเรื่องยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะทักษะ แต่วิธีการสอบควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าสอบความรู้ความจำ ถ้ายังสอบความรู้ความจำอยู่การศึกษาก็ล้มเหลวเหมือนที่เป็นอยู่ 

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
21 0

การศึกษาปฐมวัย @Pun

ปฐมวัยควรบรรจุเรื่องการฝึกกราบไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ เรื่องมารยาทฝึกให้มากๆ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
17 0

ปฏิรูปการศึกษา 4.0 @ดร.ไพโรจน์

การปรับความคล่องตัวและระดมสรรพกำลังเพื่อเปลี่ยนบุคลิกเด็กไทยที่แข็งแรง มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญในทางถนัด รับผิดชอบครอบครัว สังคม ต้องเร่ง และในรูปแบบสถานศึกษาในกำกับรัฐแบบเอกชนจะสามารถเร่งได้ทันการ กับ 4.0 

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา