หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “กลุ่มอาชีวศึกษา”

กลับไปดูทั้งหมด
187 0

เด็กไทยกับภาษาที่สอง @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศเด็กไทยกับภาษาที่สอง ช่วงนี้ไปได้ดี มีอัตราผลที่เกิดสูงขึ้น แต่การจัดการตอบสนองทักษะพื้นฐานได้ผลแต่ช้ามาก เห็นว่าน่าจะปรับที่ ครูผู้สอน หลักสูตร และที่สำคัญคือสื่อเรียน

กลุ่มอาชีวศึกษา
1122 0

อาชีวศึกษา @Anupong

ตอนนี้มีหน่วยใดบ้างที่ไม่ผลิตนักศึกษา ปวช. หน่วยงานไหนๆ ก็อ้างว่าผลิต ปวช. เพราะงบอุดหนุนรายหัว ไม่ใช่เพราะเรื่องการสร้างผู้เรียนสายอาชีพ

กลุ่มอาชีวศึกษา
138 0

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา V-NET @Anupong

เด็กที่มาเรียนวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ถนัดวิชาการ แต่เมื่อลงมือทำ ก็สามารถทำได้ แล้วเด็กก็มีความภาคภูมิใจ แต่พอเข้าทดสอบ V-NET ออกมาตกกันหมด ความภาคภูมิใจ หายหมดเลย กลายเป็นเด็กโง่ในสายตาครู

กลุ่มอาชีวศึกษา
145 0

ครูโรงเรียนเอกชน @Anupong

ทุกวันนี้ ครูของรัฐที่รับนั้น ได้จากโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ผลิตให้ ผ่านการหล่อหลอมอย่างเข้มข้น

กลุ่มอาชีวศึกษา
142 0

เสนอปรับหลักสูตรครู @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

เสนอปรับหลักสูตรครูอีกครั้ง  พัฒนาการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมครอบครัวชุมชน สำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ครูในแต่ละระดับผู้เรียนควรต้องมีคุณลักษณะต่างกัน  ตามลักษณะผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มอาชีวศึกษา