หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “กลุ่มอุดมศึกษา”

กลับไปดูทั้งหมด
23 0

การกระจายอำนาจให้โรงเรียน @sawian

ความจริงแล้วประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูอยู่ด้วยกันไม่ได้  การแยกกระทรวงอีกครั้งมิใช่ทางออก การกระจายอำนาจให้โรงเรียนคือจุดหมายปลายทางของการศึกษา

กลุ่มอุดมศึกษา