หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “กลุ่มครูอาจารย์”

กลับไปดูทั้งหมด
27 0

การศึกษาไทย @ชาตรี ดีทองหลาง

ถึงศธ.คิดได้ไม่ใช่ยาก ที่ลำบากคือทำตามเหตุผล พอจะทำบางทีต้องวกวน ทำกับคนส่วนมากยุ่งยากใจ บางเรื่องขัดไปหมดข้อกฎหมาย ถึงคิดได้ก็ต้องทำตามเงื่อนไข มันยุ่งยากมากยิ่งกว่าสิ่งใด  ... 

กลุ่มครูอาจารย์