หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี”

กลับไปดูทั้งหมด
140 0

ปฏิรูปการศึกษา @ผอ.ยูร อบจ.สุราษฎร์

เรื่องถ่ายโอน ผมเห็นหลายจังหวัด ท้องถิ่นพร้อมจะรับโอน แต่เขตพื้นที่หรือสพฐ.ไม่ยอม ทั้งที่ ร.ร.มีเด็กน้อยมาก ครูก็ขาด ความคุ้มค่ากับทรัพยากร รวมทั้งอาคารสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่าเยอะแยะ เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลก็ต้องพูดความจริง และต้องรีบแก้ไข ไม่เช่นนั้นการศึกษายังใช้งบที่สูญเปล่า ไม่คุ้มค่า

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
145 0

ปัญหาค่านิยมเยาวชนไทย @Chalermchai Boonyale

ปัญหาค่านิยมที่น่าเป็นห่วงของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กไทย ชอบสบาย อยากรวยง่าย รวยมากและรวยเร็ว

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
138 0

การปฏิรูปโครงสร้าง @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การยุบรวม ประถมฯมัธยมฯและศึกษาธิการมารวมกัน เป็นเขตพื้นที่ฯ เป็นการศึกษาขึ้นพื้นฐาน คนแต่ละกลุ่มมีอัตตา ยึดติดกับ กรม กอง สำนักงานและสถานศึกษาในสังกัดตน เกิดความแตกแยกในองค์กร ใครกล้าพูดความจริงบ้าง ว่านี่คือความจริง

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
138 0

การสอบ @นายแผ้ว รุจิระนันทบุ

การสอบบางเรื่องยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะทักษะ แต่วิธีการสอบควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าสอบความรู้ความจำ ถ้ายังสอบความรู้ความจำอยู่การศึกษาก็ล้มเหลวเหมือนที่เป็นอยู่ 

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
149 0

พลิกคุณภาพ พลิกกระบวนการเรียนรู้ @Dr.Pornsak Jina

พลิกคุณภาพ  ต้องพลิกกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนรู้  ที่ต้องยึดถือว่าผู้เรียนทุกคนพัฒนาได้  ผู้เรียนสำคัญและพัฒนาตามศักยภาพ  เพื่อความเจริญงอกงานตามวัย   ครูต้องทุ่มเทอย่างจริงจังบนการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงใจ

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี