หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มความคิดเห็น “ห้องไลน์ เชียงใหม่”

กลับไปดูทั้งหมด
79 0

รัฐควรสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีคุณภาพ @สัญญานนท์

รัฐควรต้องสร้างระบบการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้คนดีมีความรู้และมีความตั้งใจทำงานจริงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับระบบการคัดคนเข้ามาเป็น ผอ.รร. ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นั้น ยังคัดคนที่มีคุณภาพดีได้น้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะใช้งาน

ห้องไลน์ เชียงใหม่
69 0

การศึกษาช่วยแก้การเมือง @วินัย

การศึกษาเท่านั้นที่ช่วยแก้การเมืองไปในทิศทางที่ดีงาม ถ้าคนเราฉลาดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์ได้ ก็ไม่ถูกชักนำไปสู่ด้านที่คนชักนำต้องการ 

ห้องไลน์ เชียงใหม่
25 0

วัดหรือโรงเรียน ทางเลือกการศึกษาปฐมวัย @sunyonoi

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเชียงใหม่ ฝากเสนอความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาควรให้สิทธิและโอกาสแก่เด็กทุกคนตาม พ.ร.บ.ในการเลือกและเรียนในโรงเรียนหรือวัดหรือที่เหมาะสม

ห้องไลน์ เชียงใหม่
39 0

การศึกษาช่วยแก้การเมือง @วินัย

การศึกษาเท่านั้นที่ช่วยแก้การเมืองไปในทิศทางที่ดีงาม ถ้าคนเราฉลาดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์ได้ ก็ไม่ถูกชักนำไปสู่ด้านที่คนชักนำต้องการ กอปศ. คงคิดถึงประเด็นนี้นะคงไม่อยากให้เกิดวงจรแบบที่เกิดขึ้นในอดีต ถ้าเกิดผู้มีอำนาจมีรถถังเอาไม่อยู่แน่ๆ จึงเร่งปฎิรูปการศึกษา

ห้องไลน์ เชียงใหม่