หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

0 0

การเมืองกับการปฏิรูปการศึกษา @THE STAR

การปฏิรูปการศึกษาควรก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์โลก มิควรติดหล่ม จากนี้การศึกษามิใช่ใบปริญญาเท่านั้น อีกสิบปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง : ความรู้เป็นฐาน ความสามารถเป็นหลัก

กลุ่มโครงสร้าง
1 0

เด็กไทยกับภาษาที่สอง @ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศเด็กไทยกับภาษาที่สอง ช่วงนี้ไปได้ดี มีอัตราผลที่เกิดสูงขึ้น แต่การจัดการตอบสนองทักษะพื้นฐานได้ผลแต่ช้ามาก เห็นว่าน่าจะปรับที่ ครูผู้สอน หลักสูตร และที่สำคัญคือสื่อเรียน

กลุ่มอาชีวศึกษา
0 0

เรียนฟรี 15 ปี @Dr.Ratchai

เรื่องเรียนฟรี 15 ปีนั้น เป็นเรื่องที่รัฐจัดให้บางรายการแต่รัฐใช้คำว่าเรียนฟรีมันจึงสับสนครับ สิ่งที่รัฐไม่ได้จัดให้กับโรงเรียนมัธยมฯ คือ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างครูสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อผู้เรียน ค่าเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ค่าสื่อเทคโนโลยี

กลุ่มโครงสร้าง
6 0

หลักสูตร 2503 รองรับ Thailand 4.0 @ดร.ไพโรจน์

เห็นด้วยถ้าจะนำเอาหลักสูตรปี 2503 มาประยุกต์ใช้ให้รองรับThailand 4.0 มีสอบได้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ตก ต้องสอบแก้ตัวใหม่  เด็กจะได้ตั้งใจเรียนให้จบ

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
1 0

สถานศึกษานิติบุคคล @พีรภัทร

ไม่ควรมีการแบ่งแยกสำนักงานเขตฝ่ายประถมหรือฝ่ายมัธยมมาควบคุมสถานศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญความเป็นนิติบุคคลให้อำนาจในการแก้ปัญหาต่างๆของสถานศึกษาในรูปคณะบุคคลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสะดวก  จึงต้องการความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา

Line@ร่วมปฏิรูปการศึกษา
6 0

โรงเรียนขนาดเล็ก @Witaya

โรงเรียนขนาดเล็ก ผอ. ต้องเฝ้าโรงเรียน  มิเช่นนั้นนักเรียนจะหายหมด  

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. @นรินทร์ สังฆพันธ์

การวางกฎเกณฑ์ กติกาการบริหารจัดการ ร.ร. ควรทำในช่วงนี้ให้ชัดเจน ก่อนการเมืองจะเข้ามาบริหารราชการของไทยครับ มิเช่นนั้นการเมืองจะนำหน้าการศึกษาไทยเช่นเดิม

กลุ่มโครงสร้าง
6 0

ปฏิรูปการศึกษา @ดร.พรศักดิ์ จินา

ปฏิรูปการศึกษา ควรมีหลักวิชา  ไม่ใช่หลักพวกมากลากไป 

กลุ่มโครงสร้าง
6 0

โรงเรียนยอดนิยม @พีรวัฒน์

ช่วงก่อนปี 43 ที่เขตพื้นที่มัธยมยังไม่ได้ตั้งมีโครงการ ร.ร. คู่พัฒนาเอา ร.ร.ยอดนิยมคู่กับ ร.ร.มัธยมใกล้เคียงซึ่งเป็น ร.ร.ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษด้วยกันเพื่อให้การบริหารจัดการบางเรื่องร่วมกันโดยเฉพาะด้านวิชาการ

กลุ่มโครงสร้าง
15 0

โรงเรียนยอดนิยม @ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ

ความเจริญอยู่ที่ไหน. คนก็หลั่งไหลไปอยู่ที่นั่น อยากให้คนไหลไปก็ต้องกระจายความเจริญไปยังที่นั่น  โรงเรียนดังไม่ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้เขาหรอกแต่ออกระเบียบกฎหมายให้เขายืนได้ด้วยตนเอง 

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

โรงเรียนยอดนิยมงดรับ ม.1 @Patchrapha ☘

แนวคิดโรงเรียนยอดนิยมในเมือง งดรับ ม.1 จัดการศึกษาเฉพาะ ม.ปลาย น่าจะแก้ปัญหาเด็ก ม.ต้น จากต่างอำเภอไหลเข้าเมือง ต้องเดินทางไกลไปอยู่หอ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงได้

กลุ่มโครงสร้าง
4 0

ปรับหลักสูตรใหม่ @Witaya

เสนอว่าควรปรับหลักสูตรใหม่ให้เรียนครึ่งวัน ปฏิบัติครึ่งวันโดยลงภาคสนามจริง

กลุ่มโครงสร้าง
10 0

การพัฒนาครู @ประยูร ธีระพงษ์

มีผู้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ ผมกลับเห็นว่าการเรียนครูในมหาวิทยาลัยมา ๔-๕ ปี เป็นการพัฒนาอย่างเพียงพอแล้ว 

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

ครูคืนถิ่น @ดร.พรศักดิ์ จินา

ครูคืนถิ่นที่ทางอุดมศึกษาคิดมา ได้คนเก่งๆทั้งนั้นต่อไปอนาคตคงจะดีขึ้น   ควรคัดตำแหน่งอื่นๆด้วย อย่าให้การเมืองคัด

กลุ่มโครงสร้าง
5 0

การพัฒนาครู @ชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา

การพัฒนาครูเป็นเรื่องสำคัญ โครงสร้าง นโยบาย ผู้บริหารเป็นอย่างไร ครูไม่เข้าใจ ก็เกิดความสำเร็จยาก

กลุ่มโครงสร้าง
2 0

ปัญหาเด็กติดศูนย์ @anupong

ปัญหาเด็กติดศูนย์เคยแก้ปัญหาโดยตั้งสมมติฐานว่าเด็กจำสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ เลยทำข้อสอบไม่ผ่าน เลยเปลี่ยนการวัดผลจากการทำข้อสอบเป็นให้ทำงาน ส่งชิ้นงานแทน ผลที่ได้กลับมาคือเด็กกลับไม่ส่งงาน จากเด็กติด 0 กลายเป็นเด็กติด ร

กลุ่มโครงสร้าง
2 0

โรงเรียนเอกชน @Anupong

อยากเห็นความเสมอภาค เท่าเทียบ ตรวจทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มการศึกษาเอกชน
2 0

โรงเรียนเอกชน @maetha

โรงเรียนเอกชนกว่าจะได้เงินอุดหนุนจากรัฐ ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านเอกสารของนักเรียน จำนวนนักเรียน รวมถึงความจุ จะต้องเป็นไปตามใบรับอนุญาตฯ จะรับเกินไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่คนเดียว 

กลุ่มการศึกษาเอกชน
2 0

ปฏิรูปการศึกษา @ผอ.ยูร อบจ.สุราษฎร์

เรื่องถ่ายโอน ผมเห็นหลายจังหวัด ท้องถิ่นพร้อมจะรับโอน แต่เขตพื้นที่หรือสพฐ.ไม่ยอม ทั้งที่ ร.ร.มีเด็กน้อยมาก ครูก็ขาด ความคุ้มค่ากับทรัพยากร รวมทั้งอาคารสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่าเยอะแยะ เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลก็ต้องพูดความจริง และต้องรีบแก้ไข ไม่เช่นนั้นการศึกษายังใช้งบที่สูญเปล่า ไม่คุ้มค่า

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี
2 0

ปัญหาค่านิยมเยาวชนไทย @Chalermchai Boonyale

ปัญหาค่านิยมที่น่าเป็นห่วงของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กไทย ชอบสบาย อยากรวยง่าย รวยมากและรวยเร็ว

ห้องไลน์สุราษฎร์ธานี