หัวข้อรับฟังความคิดเห็น

18 1

คุณ @ธนชน มุทาพร

ในฐานะชมรมผอ.สพท.แห่งประเทศไทยผมไม่ปฏิเสฐเรื่องความสุจริตเที่ยงธรรม และเป็นธรรมาภิบาลของ กศจ.เกืบทุก กศจ. ที่สามารถสร้างความสุขให้กับครูเรื่องโยกย้ายที่ไร้การทุจริต(แต่อาจมีแอบกันอยู่บ้าง) สิ่งที่ผมสะท้อนไปนั้น อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ. เพราะชมรมมิได้เสนอให้ยกเลิก กศจ.  หรือ ศธจ.  

กลุ่มโครงสร้าง
3 0

@พูนศักดิ์ พระรัตภูมี

รร.นิติบุคคล จะเป็นนิติบุคคลชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่ สอง สาม จะมีการเรียกร้องไม่สิ้นสุด อยากให้ทำเหมือน รร.มหิดลฯ ทั้งหมด ผอ.รร.ไม่ต้องกระเสือกกระสน หางบพัฒนา รร.เพราะปัจจุบันให้เงินเขาไปร้อยบาท จะเอาคุณภาพร้อย คนไม่ทำจะไม่รู้ เพราะสนามรบที่แท้จริง คือ รร.จะแพ้ชนะกัน อยู่ที่ รร.

กลุ่มโครงสร้าง
4 0

คุณ @ประเทือง

ใคร่ขออนุญาต เสนอความคิดเห็นต่อ กอปศ.ในเรื่องการปฎิรูปกระทรวงศึกษาสู่ภูมิภาค เพื่อ กอปศ.ได้รับฟังความคิดเห็นจากหลากหลาย ถ้วนทั่วทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ไม่พวกมากลากไป หรือกลุ่มกดดัน ต่างๆ อาจทำให้ผิดเพี้ยนเบี้ยวได้...ข้อเสนอแม้แต่เสียงเดียวแต่เป็นข้อเท็จจริง ก็ควรนำไปเป็นแนวทางได้ ขอเสนอดังนี้นะครับ ...

กลุ่มโครงสร้าง
1 0

คุณ@วินัย

การศึกษาเท่านั้นที่ช่วยแก้การเมืองไปในทิศทางที่ดีงาม ถ้าคนเราฉลาดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์ได้ ก็ไม่ถูกชักนำไปสู่ด้านที่คนชักนำต้องการ กอปศ.คงคิดถึงประเด็นนี้นะคงไม่อยากให้เกิดวงจรแบบที่เกิดขึ้นในอดีต....ถ้าเกิดผู้มีอำนาจมีรถถังเอาไม่อยู่แน่ๆ จึงเร่งปฎิรูปการศึกษา

ห้องไลน์ เชียงใหม่
4 0

@ดร.ไพโรจน์ อักษรสือ

ขอเป็นกำลังใจ....ปฏิรูปประเทศต้องแข็งแรงไม่แผ่ว เร่งประชุมอย่าฟังเสียงหลอกล่อให้ตกหลุมพรางใดๆ ขอเสนอความคิดเห็นดังนี้

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา